Research

Inzicht in klantbehoeften start met inzicht in jouw marketingvraag en -doelgroep. Elke vraag verdient zijn eigen methodiek. Van online single interviews tot intercepts in de winkel of een live focus groep – er is veel mogelijk. We gaan graag aan de slag om jouw vraag optimaal te beantwoorden en je met heldere klantinzichten van de nodige voeding te voorzien voor jouw marketingbeslissing.

 

  • Onze manier van werken is gedegen, maar pragmatisch, hands-on en resultaatgedreven.
  • We zijn enthousiast, betrokken en gepassioneerd om bedrijven echt verder te helpen. Going the extra mile
  • We houden van korte communicatielijnen en transparantie.
  • En we houden van consumenten!

Research cases 

Case 1

Effect van communicatie op klanten

Vraag: wat is het effect op de ‘hoofden en harten’ van klanten van communicatie van een Nederlandse retailer? (TV- en radiocommercials, online en offline advertenties, folder)

Methodiek: kwalitatief onderzoek in 3 fasen – start met single online interviews, voor de spontane communicatie awareness, een online opdracht voor bewuste waarneming van communicatie en online focus groepen (ten tijde van COVID-19) voor een diepgaande evaluatie van middelen en boodschappen

Resultaat: learnings voor een effectieve inzet van de middelenmix en optimalisatie van de huidige middelen

Case 2

Kansen voor nieuwe propositie in vers

Vraag: wat is de potentie van een nieuwe propositie in groente en fruit? Welke positioneringsrichting is het meest kansrijk?

Methodiek: co-creatie met leverancier, marketing consultant en visualizer in een iteratief proces: van 6 proposities, getest in duo-interviews, naar 3 aangescherpte proposities getest in focus groepen die de doelgroep in het hart raken

Resultaat: volmondig GO voor lancering propositie vanuit consumer perspectief en heldere randvoorwaarden voor een kansrijke positionering

Case 3

Shopper journey van zoetwaren

Vraag: hoe kiezen consumenten snoep in retail en hoe kijken ze aan tegen het snoepaanbod?

Methodiek: kwalitatief onderzoek in 3 fasen met volwassen snoepkopers: online opdracht vooraf, shop-a-longs in de supermarkt en focusgroepen met natural grouping techniek

Resultaat: rijke input voor het optimaal vormgeven van de categorie- en schapvisie van zoetwaren en als expert op te treden richting retail partners

Case 4

Klantbehoeften software voor personeels- en salaris­administratie

Vraag: wat zijn fundamentele klantbehoeften van accountants en HR managers bij de inkoop van software voor personeels- en salarisadministratie?

Methodiek: online single diepte-interviews

Resultaat: van een one size fits all positionering naar optimale, relevante proposities afgestemd op de behoeften van de twee subdoelgroepen.

Testimonial

‘De afgelopen jaren hebben we Claro Research meerdere malen ingezet om voor ons kwalitatieve onderzoeken uit te voeren. We bevinden ons in een markt met specifieke kenmerken. We geven graag de voorkeur aan een bureau dat onze markt en producten kent; vanaf het eerste onderzoek zijn we samen opgetrokken en is Claro Research een volwaardig sparringpartner. Dat scheelt niet alleen in de aanloop van een onderzoek maar ook kan er door hen worden meegedacht. Vooraf bespreken we de briefing uitgebreid en bepalen we gezamenlijk de opzet. Fijn om in dat stadium te kunnen brainstormen. Vaak evolueert de initiële briefing hierdoor en wordt de doelstelling en de onderzoeksdoelen scherper. Ik vind het altijd bewonderingswaardig te lezen in de rapportage hoe de inzichten zijn verwoord; uren aan gesprekken worden compact samengevat en gestructureerd geformuleerd. We zijn elke keer weer zeer tevreden met de resultaten!’

Perry Schouten, Commercial Business Analyst – Wonderbox